Regels en afspraken

VILVOORDE CITY JEUGD Regels en afspraken

Dit zijn sleutelwoorden in onze club. Om alles in goede banen te leiden maken wij met al onze jeugdspelers en hun ouders een aantal afspraken. Alle jeugdspelers en ouders verklaren zich akkoord met deze afspraken bij de inschrijving.

 Algemene afspraken

* Afwezigheden op trainingen en of matchen worden vooraf gemeld met vermelding van reden en duur.

* De spelers wachten voor aanvang van de training in de kleedkamer op de trainer.

* Er wordt niet met ballen gespeeld in de kleedkamer.

* Het nemen van een douche na elke wedstrijd is verplicht.

* De uren van trainingen zijn de uren waarop de training effectief start. Alle spelers dienen op dat moment in sportkledij aanwezig te zijn in de kleedkamer.

* Schoenen worden buiten gereinigd, aan de daartoe voorziene plaats. Er worden GEEN schoenen gereinigd onder de douche.

* We verwachten van alle spelers dat ze na de training/wedstrijd de kleedkamers netjes achterlaten. De trainer zal als eindverantwoordelijke afspraken maken met zijn team hoe dit georganiseerd wordt. De aangewezen verantwoordelijken houden zich aan de afspraken.

* Spelers die opzettelijke schade toebrengen aan de accommodatie van de club of de geparkeerde wagens op de parking, worden, via hun ouders, burgerlijk aanspraken gesteld voor deze schade.

* Elke speler krijgt na betaling van het lidgeld een bal en een bal en een paar speelkousen. Deze kousen dienen de spelers zelf mee te nemen voor de wedstrijden.

* De wedstrijdkledij (m.u.v. de speelkousen) wordt centraal bijgehouden. Elke trainer of afgevaardigden bepaald hoe deze kledij gewassen wordt, en maakt hierover afspraken met zijn ploeg. Deze afspraken zijn geldig voor alle ploegleden.

* Beenbeschermers zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden.

* Spelers, ouders en club zullen zich onthouden van elke handeling, zowel mondeling als schriftelijk, die de andere kan schaden in goede naam en faam. Het gebruik van obscene, beledigende of racistische taal is ten strengste verboden in de club.

* Elke speler is akkoord om zijn/haar gegevens intern te verspreiden voor communicatiedoeleinden.

* Eventuele blessures of ongevallen die gebeuren in het kader van de voetbalactiviteiten kunnen enkel door de verzekering van de KBVB terugbetaald worden wanneer er op correcte manier en binnen de gestelde termijn aangifte gedaan wordt. Formulieren voor ongevallen aangifte kan men vragen aan een lid van het jeugdbestuur.

* De enige voertaal binnen VILVOORDE CITY is het Nederlands. Dit betekent dat alle interne communicaties in het Nederlands dienen te gebeuren.

* Spelers die op het einde van het seizoen hun vrijheid aanvragen en het volgende seizoen terug aansluiten VILVOORDE CITY betalen 60 euro administratiekosten.

* Het ontvreemden of stelen van bezittingen van de club, medespelers en medewerkers wordt gesanctioneerd.

* Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk verwijderd uit de club bij beslissing van het jeugdbestuur. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.

* De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken. Wij vragen daarom waardevolle voorwerpen (gsm, mp3, geld, sieraden…) niet in de kleedkamer achter te laten.

* Bij ongeldige of niet verwittigde afwezigheden op de trainingen of op de verplichte activiteiten, kan de trainer beslissen om de speler niet te laten deelnemen aan de match, hetzij op de bank te laten starten.

* Beleefdheid staat hoog in ons vaandel. Een begroeting bij aankomst en/of vertrek is een must.

Afspraken voor de spelers

* Spelers dienen altijd respect te hebben voor eigen medespelers, de tegenstanders en de scheidsrechter, wat vanzelfsprekend is!

* De spelers wachten voor aanvang van de training in de kleedkamer op de trainer.

* Elke speler wordt verwacht om elke zaterdag deel te nemen aan de wedstrijden. Indien er teveel spelers zijn, deelt de trainer op vrijdag aan de spelers mee wie er geselecteerd is voor de wedstrijd.

* De enige voertaal binnen VILVOORDE CITY is het Nederlands, dus spreken de spelers onderling geen andere talen.

* Alle trainers hebben begin van het seizoen een materialenpakket gekregen. Zij en de spelers zijn verantwoordelijk. Spring dus op een “normale” manier met dit materiaal om!

* Zorg dat je op een goede normale wijze omgaat met je medespelers en tegenstanders.

* De kleedkamer dient volledig leeg en schoon achtergelaten te worden, zowel bij training als bij de wedstrijd.

* Afwezigheden bij training of wedstrijd wordt steeds persoonlijk gemeld aan de trainer.

* Wees op tijd tijdens trainingen en wedstrijden.

* Spelers dienen zich op de wedstrijd en trainingsdagen te ontdoen van sieraden ter wille van de veiligheid.

* Scheenbeschermers zijn verplicht, ook tijdens trainingen.

* Douchen na de wedstrijd is verplicht.

* Na de wedstrijd verzamelen de spelers in de kantine, waar ze een drankje en versnapering krijgen.

* Na elke training of wedstrijd worden de doelen de neutrale zone geplaatst, ook de haken worden terug in het materiaal kot gelegd op de juiste plaats.

* Geen beloning van het maken van een doelpunt in de vorm van geld of andere zaken.

Pestgedrag

VILVOORDE CITY moet iedereen zich veilig voelen en daarom zijn er enkel regels.

  1. Ik accepteer de ander zoals hij is en ik discrimineer niet.
  2. Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen en roddelen.
  3. Ik blijf van de spullen van een ander af.
  4. Als er ruzie is speel ik niet voor rechter.
  5. Ik bedreig niemand, ook niet met woorden.
  6. Ik neem geen wapens of drugs mee naar VILVOORDE CITY.
  7. Ik gebruik geen geweld.
  8. Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar duidelijk daarmee te stoppen.
  9. Als dit niet helpt, vraag ik de trainer om hulp.

Afspraken voor de spelers

* Spelers dienen altijd respect te hebben voor eigen medespelers, de tegenstanders en de scheidsrechter, wat vanzelfsprekend is!

* De spelers wachten voor aanvang van de training in de kleedkamer op de trainer.

* Elke speler wordt verwacht om elke zaterdag deel te nemen aan de wedstrijden. Indien er teveel spelers zijn, deelt de trainer op vrijdag aan de spelers mee wie er geselecteerd is voor de wedstrijd.

* De enige voertaal binnen VILVOORDE CITY is het Nederlands, dus spreken de spelers onderling geen andere talen.

* Alle trainers hebben begin van het seizoen een materialenpakket gekregen. Zij en de spelers zijn verantwoordelijk. Spring dus op een “normale” manier met dit materiaal om!

* Zorg dat je op een goede normale wijze omgaat met je medespelers en tegenstanders.

* De kleedkamer dient volledig leeg en schoon achtergelaten te worden, zowel bij training als bij de wedstrijd.

* Afwezigheden bij training of wedstrijd wordt steeds persoonlijk gemeld aan de trainer.

* Wees op tijd tijdens trainingen en wedstrijden.

* Spelers dienen zich op de wedstrijd en trainingsdagen te ontdoen van sieraden ter wille van de veiligheid.

* Scheenbeschermers zijn verplicht, ook tijdens trainingen.

* Douchen na de wedstrijd is verplicht.

* Na de wedstrijd verzamelen de spelers in de kantine, waar ze een drankje en versnapering krijgen.

* Na elke training of wedstrijd worden de doelen de neutrale zone geplaatst, ook de haken worden terug in het materiaal kot gelegd op de juiste plaats.

* Geen beloning van het maken van een doelpunt in de vorm van geld of andere zaken.

Afspraken voor de ouders

In onze club zijn ouders zeer belangrijk. Daarom stimuleren wij de ouders om regelmatig

uw kind te komen aanmoedigen tijdens wedstrijden. JULLIE ZIJN ECHTER DE 12de MAN

EN NIET DE 2de COACH, daarom volgende richtlijnen:

*  Zorg dat uw kind op tijd is op trainingen en wedstrijden, afmelden doe je ruim op tijd.

*  Na de training worden de spelers in de kleedkamer opgehaald door de ouders.

* Stimuleer uw kind tot het bijwonen van de trainingen.

* Wees enthousiast en moedig uw kind en de ploeg aan. Gedraag je en toon dat je een echte supporter bent.

* Wees positief naar eigen team, trainers en afgevaardigden als ook voor de tegenpartij.

* Toon correct gedrag, geef zelf het voorbeeld aan uw kind.

* Laat tactische richtlijnen tijdens de wedstrijden over aan de coach. Wees supporter en geen assistent-coach!!!

* Het scorebord analyseren en daaruit conclusies trekken kan best interessant en leuk zijn, maar staat soms lijnrecht tegenover de opleiding binnen onze vereniging.

* Het resultaat na de wedstrijd analyseren kan leuk zijn, maar staat loodrecht tegenover de opleiding binnen onze club. Resultaat is dus niet belangrijk, wel de opleiding.

* Indien je echt begaan bent met onze club kan u zich op één of nadere manier engageren bij één of nadere clubactiviteit. Daarvoor kan u steeds terecht bij één van iemand van het jeugdbestuur.

* Beslissingen genomen door de trainers, de jeugdcoördinator en het jeugdbestuur worden genomen in het belang van de speler en steeds gefundamenteerd en ondersteund door de sportieve cel.

* Vraag geen voorkeursbehandeling voor u kind, voetbal is een ploegsport.

* De scheidsrechter doet zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissing. De scheids heeft altijd gelijk … ook al deelt u zijn mening niet, blijf steeds beleefd!

* Als u kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.

* Gun uw kind het kind zijn.