ONGEVALFORMULIER

WAT TE DOEN BIJ AANGIFTE KWETSUUR DOOR ONGEVAL

1. Dit document bestaat uit 2 delen , 1e deel betreft persoonlijke gegevens en moet voor een deel
door U zelf ingevuld worden , volgens vb alles in het groen aangeduid , de rest wordt aangevuld
door mezelf.

Het 2e deel dient correct te worden ingevuld door de behandelende geneesheer waar bij het
belangrijk is dat hij in geval kinesist nodig is hij dat ook aangeeft ( in t’ groen aangeduid ) , bij
niet aanvraag kine worden er ook geen kine rekeningen door de verzekering uitbetaald !!!!!!  

2. Nadat alles VOLLEDIG is ingevuld deze aangifte zo vlug als mogelijk  binnenbrengen bij Faruk/Said of bij jouw ploegverantwoordelijke of trainer.

Deze aangifte moet binnen de 14 kalenderdagen,  na datum wanneer het ongeval gebeurd is,
afgegeven worden  bij de secretaris !!!!!

WACHT NIET TOT HET TE LAAT IS EN LAAT U NIET VERLEIDEN DOOR DE 21 KALENDERDAGEN DIE VERMELD STAAN ONDERAAN HET DOCUMENT

 

3. Nu alles verstuurd is naar de KBVB ontvangt U na enkele dagen het bewijs van aangifte met
eventueel de datum en het aantal toegestane kine-beurten , wanneer u meer kine-beurten nodig
hebt dan voorzien ALTIJD MET NIEUW DOKTERSVOORSCHRIFT bijkomende behandelingen aanvragen.

4. Bewaar dit bewijs van aangifte tot volledige genezing , steeds door de geneesheer te bevestigen,
en bezorg dat terug aan de secretaris tesamen met een overzicht van de remgelden van uw zieken
verzekering.

5. Na enkele dagen wordt het te goed aan verzekerde onkosten u betaald via cash of via uw bankrekening door de penningmeester Louis Teugels.

Hou er rekening mee dat niet alles wordt terugbetaald en dat er een vaste franchise is van 10.00€

Hieronder kan u het formulier bekijken.

Ongevallen

Aangiftes van ongevallen tijdens training of wedstrijd moeten ten laatste de 21 kalenderdagen na het ongeval bij de Voetbalbond worden ingediend. Download hier het juiste attest, laat het invullen door de behandelend geneesheer en voorzie het van een klevertje van uw mutualiteit. Breng het volledig ingevulde attest zo snel mogelijk binnen bij de clubsecretaris.

Attest Zıekenfonds

Sommige mutualiteiten betalen een deel van het lidgeld voor sportclubs terug. Hiervoor moet de club het juiste formulier invullen en ondertekenen, zodat u het kan inleveren bij uw ziekenfonds.

Hier vindt u het nodige attest per ziekenfonds: